Make your own free website on Tripod.com

БЪЛГАРСКИ  ЧЕРВЕН  КРЪСТ  ШУМЕН

АКО  СИ  С  ДОБРО  СЪРЦЕ  И  ИСКАШ  ДА  ПОМАГАШ, ЕЛА  ПРИ  НАС!!!  ОБАДИ  СЕ  НА  054 87 73 36!!!  СТАНИ  ДОБРОВОЛЕЦ  НА  БЧК!!!

От къде познавате работата на БЧК Шумен?

От медиите!
От близки и познати!
БЧК Шумен са ми оказали непосредствена помощ!
От провежданите курсове по ПДП!
Не ме нтересува!

 КОИ СМЕ НИЕ?

Български Червен кръст Шумен е най голямата неправителствена организация в Шуменска област с дългогодишни традиции и място в обществения живот и е неделима част от Националното дружество на Българския Червен кръст.

КАКВО ПРАВИМ?

Ние обединяваме усилията си с местните и държавни власти, с НПО и бизнеса в Шуменска област за привличане на неизползвани местни общностни хранителни и финансови ресурси за предотвратяване и облекчаване на човешките страдания и защита личното достойнство на страдащите и уязвимите, на самотно живеещите възрастни хора и на социално слабите деца.

КОЙ ГО ПРАВИ?

Многобройната ни армия от доброволци от червенокръстките дружества и младежки клубове в Шуменска област.

КАК ГО ПРАВИМ?

Използвайки инструментите на съвременния доброволчески мениджмънт с ефективна работа по изграждането и укрепването на Червенокръстките Дружества и Младежки клубове в Шуменска област, които са неизчерпаем ресурс на доброволци за всяка една дейност на БЧК Шумен.

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ

 Д-р Николай Чобанов - председател 0888 81 82 20

Александър Недеков

Доцент Соня Тончева

Геновева Димитрова

Валентин Маринов

Нели Стайкова

Пепа Трънчева

Зюбейде Кьосева

Величка Жечева

 

СЕКРЕТАРИАТ

Пламен Петров - директор 0889 425 555

 

Станка Христова - главен счетоводител

 Светослав Бакалов - специалист ВСС

 Татяна Маринова - специалист БМЧК

   
Kаква доброволна дейност ще Ви импонира и достави най-голямо удовлетворение?

Работа със самотни и болни възрастни хора!
Работа със социално слаби и изоставени деца!
Участие в екип за оказване на първа помощ!
Фондонабиране!
Консултиране па здравни проблеми!
Консултиране по правни проблеми!
Планиране и писане на проекти по усвояване на европейските фондове!
Работа с млади хора!
Участие в реализация на евро проекти!
Предоставяне на хуманитарни помощи!

          Бихте могли ТУК да ни напишете Вашите предпочитания и начина по който да се свържем с Вас!

          Можете да оставите Вашите предложения, коментари и забележки както по нашата работа, така и по предложената Ви в сайта информация!

Вашите имена
Вашият Email
Тема
Съобщение
Image Verification
Please enter the text from the image
[ Refresh Image ] [ What's This? ]
 
130  ГОДИНИ  В  СЛУЖБА  НА  ХУМАННОСТТА!!!